Del denne side på facebook med dine venner Del denne side Del med dine venner Del med dine venner

Finansloven

FødevareDanmarks kommentarer til udspillet til Finansloven for 2016:

Husk de små og mellemstore fødevarevirksomheder

FødevareDanmark ser positivt på regeringens finanslovsudspil i forhold til dets fokus på vækst i ydreområderne, ikke mindst når det kommer til hele fødevareområdet. Vi er dog bekymrede for, om der er en rimelig balance mellem landbrug og fødevarer, idet en stor del af initiativerne tager udgangspunkt i landbrug.

Det er forståeligt, at der er stor fokus på landbruget, som er hårdt presset for tiden, men regeringen må ikke glemme alle dem, som virkelig kan skabe vækst og arbejdspladser i ydreområderne, nemlig produktionsvirksomhederne inden for fødevareindustrien. FødevareDanmark ser derfor gerne, at der er mere fokus på ikke mindst fødevareproduktionen i små – og mellemstore virksomheder i lokalområderne.

Håb om bredt forlig
FødevareDanmark håber på et bredt forlig på fødevareområdet (ligesom vi oplevede under den tidligere regering i forhold til fødevare-vækstaftalen og ”Fødevareforlig III”). Det giver en stabilitet i politikken. Derfor appellerer vi til, at oppositionen går positivt ind i forhandlingerne og vil fokusere på små- og mellemstore fødevarevirksomheder – og ikke kun de eksportorienterede virksomheder, som vi før har set det. Herudover håber vi som nævnt, at politikerne vil medvirke til at sikre en rimelig balance mellem landbrug og fødevareproducerende virksomheder.

Rammevilkårene er vigtige
- Det er glædeligt, at regeringen prioriterer udkantsområderne og fødevareerhvervet højt. Det er også oplagt at gøre, fordi der her er et stort vækstpotentiale, hvis rammevilkårene er gode. Men så er det også nødvendigt at huske, at dér hvor vækstpotentialet er størst, er hos de små og mellemstore virksomheder, og at de ikke har brug for flere konsulenter på de fjerne ambassader. Det er rammevilkårene hjemme på virksomhederne og det danske marked, der betyder noget her. Og så skal regeringen også huske, at fødevareproduktion i udkantsområderne ikke kun består af landbrug. Hvis der virkelig skal gang i beskæftigelsen i områderne uden for de store byer, så er det de små og mellemstore virksomheder, der kan levere, siger adm. dir.  Torsten Buhl.

 

Log ind

Kører på Drupal