Del denne side på facebook med dine venner Del denne side Del med dine venner Del med dine venner

Om

FødevareDanmark, 2 år.

Af adm. Direktør Torsten Buhl, FødevareDanmark

I denne sommer er det to år siden, at en ny, generel hovedorganisation kom til verden. I 2015 stiftede vi FødevareDanmark som en paraplyorganisation, som primært skal varetage små og mellemstore fødevarevirksomheders interesser. Der er mange andre fødevareorganisationer i Danmark, både generelle og brancheorganisationer for de enkelte sektorer, men de er næsten alle sammen kendetegnet ved, at der sidder nogle meget store virksomheder for bordenderne, og de har ikke altid øje for de små virksomheders udfordringer. Det er ikke, fordi der nødvendigvis er interessekonflikter mellem de store og de små, men oftest blot et spørgsmål om, hvad der fylder på dagsordenerne og i hverdagen i de forskellige organisationer. Det er først og fremmest indgangsvinklen, der er forskellig: Hvad har erhvervet brug for, hvilke er udfordringerne, og hvordan prioriterer vi dem på en måde, så det, der er vigtigt, også kommer på dagsordenerne hos beslutningstagerne, dvs. politikere og myndigheder?

Og hvilken form for medlemsservice skal vi tilbyde? Der er jo ikke de samme behov hos de store som hos de små, der nok er gode til at producere og udvikle, men som ikke nødvendigvis er eksperter i markedsføring, personalejura, arbejdsmiljø, forsikringer, økonomi eller den stadigt mere omfattende fødevarelovgivning, og som måske også står lidt famlende over for nogle ellers fristende eksportmarkeder og de autorisationer og certifikater, som kræves i den forbindelse. Det er til gangæld alle sammen områder, som FødevareDanmark og de underliggende organisationer vil være behjælpelige med, og hvor vi ikke kan, har vi samarbejdsaftaler med nogle, som kan. Senest har vi således indskibet os i en virksomhed, TJ Consult A/S, som har specialiseret sig i ansøgning om midler i de mange tilskudsordninger i diverse fonde og puljer m.v. – midler, som i vidt omfang særligt tilgodeser netop små og mellemstore virksomheder. Nu får vi og medlemmerne langt bedre muligheder for at følge med i, hvad der kan søges til og hvor, og dertil professionel assistance til udformning af ansøgninger.

Det har været dejligt at opleve den imødekommenhed, som FødevareDanmark er blevet mødt med fra alle sider. Sådan er det jo ikke altid, når en ny aktør kommer ind på en scene, hvor kampen om opmærksomhed i forvejen er intens. Vi er blevet taget godt imod af både politikere og myndigheder og faktisk også af de ”gamle” organisationer. Det er vi taknemmelige for. Netop fordi FødevareDanmarks tilblivelse og eksistens ikke bygger på interessemodsætninger, men på interessevaretagelse for virksomheder, hvis særinteresser ellers nemt kan glemmes, har vi alle glæde af den dialog og det samarbejde, som nu finder sted.

Under paraplyen finder man fremdeles de fire organisationer, som grundlagde organisationen: Danske Slagtermestre, Ostehandlerforeningen for Danmark, Danmarks Fiskehandlere og SMV Fødevarer. Sidstnævnte organisationen er næsten lige så ny som FødevareDanmark og udmærker sig bl.a. ved, at den er åben for alle brancher inden for fødevaresektoren. Dette har betydet, at vi nu også repræsenterer virksomheder inden for frugt og grønt og andre brancher, som ikke ville passe ind i de gamle organisationer i huset. Eller husene, for FødevareDanmark fordeler sig nu i to huse i Odense, hvor vi efterhånden er 26 medarbejdere, der dagligt og målrettet arbejder for de små og mellemstore fødevarevirksomheder, både på det generelle plan og med opgaver for de enkelte virksomheder.

FødevareDanmark har således på alle måder vist sig at være et godt initiativ.

 


 

Læs mere

Log ind

Kører på Drupal